9 —

9 2022

XVII . , - . 1711 , . , , (- ). - : , , , . , . , . : « , . , ». , . , , , .

, . , , . , . , , . . , , . , , . , , . .

- , , .

, , , . , , . , . 27 1730 . , , , . , , .

, . . , . . , , , : « , ».

1881 , . 1886 , , , .

15 1898 , V, .

1924 , , . , 1951 , , , 27 . , .

.